Hinggil sa Sa Ibang Salita

Pagtatanghal at pagdiriwang ng panulat ng iba ang Sa Ibang Salita. Maaaring mag-email sa mesandel@gmail.com para sa anumang puna, mungkahi, at katanungan.

Advertisements